30 Jun 2017 Rocky Mount, Mo Jolly Roger Jolly Roger free
01 Jul 2017 Sibley, Mo
07 Jul 2017 Gladstoned, Mo Boomers Boomers
08 Jul 2017 Leavenworth, Ks Skippers Pad Skippers Pad
12 Jul 2017 Grandview, Mo Gail's Harley Davidson Gail's Harley Davidson
14 Jul 2017 Kansas City, Mo Ameristar Casino Depot Ameristar Casino Depot free
15 Jul 2017 Rocky Mount, Mo Jolly Rogers Jolly Rogers free
19 Jul 2017 Tracy, Mo Dirty Shame Saloon Dirty Shame Saloon